The Soldier and the Victory

IMG_20171201_121700_894IMG_20171201_121405_922Monumentul Eroilor Caracal -Soldatul si Victoria- B&W

( English below)
– Soldatul şi Victoria –
Tehnica: Creion si acuarele.
Dimensiune: 10/15 cm.
O ilustraţie realizată după monumentul închinat eroilor care s-au jertfit pentru neamul Românesc la Romanaţi (denumirea este interbelică) in perioada Marelui Razboi. Acest ,,templu,, (căci aşa este inscriptionat pe spatele monumentului), se află in judeţul Olt, mai precis in Caracal. 
Fiind finisat la sfârşitul anului 1926, monumentul deţine o încărcătură spirituală puternică şi sinceră, încadrandu-se in operele de artă vizuală TRADIŢIONALISTĂ.

– The Soldier and the Victory –

Pencil and watercolors
10/15 cm
An illustration made after the monument dedicated to the heroes who sacrificed for the Romanian people at Romanatzi(the name is from interwar period) during the Great War. This “temple” (because it is inscribed aswell on the back of the monument) is located in Olt County, more precisely in Caracal town.
Being finished at the end of 1926, the monument holds a strong and sincere spiritual charge, embracing the TRADITIONAL visual art works.

Advertisements