Last drawings of 2017

20171225_175226gvzsdgvfbg

First: Title: Two seasons.
Technique: Watercolors, white and black ink on paper.

Second: Quick drawing made a few months ago in train (possibly October) . Using an liner with black ink.

Advertisements

Wooden bracelets

First try, and first three models. Bracelets made from popsicle sticks.

Easy to make but it takes some time. Pretty happy with the results. The symbols mostly are extracted from the baltic culture, some of them are also visible in the slavic culture and of course in the romanian national folk costumes and art (such as wood sculpting).21105421_1947040368876255_6538633263932844250_n

,,Revival comes foward,, Mosaic

varianta1b7ydQG4aZhQRYmZVTKdB40MosaicRevivalcomesfoward

( English Below, the original description is written in Romanian )

Primul mosaic făurit.
,, Renaşterea înainteză” este compus din două elemente, simboluri solare, ambele contribuind la primordialitatea spiritualităţii popoarelor europene native. În prima jumătate se regăseşte rozeta sau floarea vieţii (partea de est a Europei), în ce-a de a doua jumătate se află Sonnenrad sau Soarele Negru (simbol preluat din Vest).

Reprezentarea de faţă constituie o simbioză, introduce ideologia paneuropeană şi manifestă chemarea, tot odată renaşterea tradiţionalismului autohton din ruinele lăsate de către epoca contemporană. Este un îndemn către lichidarea metodelor şi valorilor distructive a lumii moderne, un îndemn atât către defensivă cât şi pentru ofensivă.
Conceptul reprezintă o strigare silenţioasă, sentiment tot mai des întâlnit printre cei ce duc bătălia în acest război ,,nevăzut”.

English

First mosaic ever made.

”Revival comes foward” is composed of two elements, both solar symbols, contributing to the primacy of the spirituality of native Europeans. In the first half of this visual concept is the Rosette or the Flower of Life ( the East Europe ), in the second half there is Sonnenrad or the Black Sun ( symbol taken from the West ).

The present representation is a symbiosis, introduces the pan-European ideology and manifests the call, the rebirth of the local traditionalism from the ruins left by the contemporary Era. It is an urge to the liquidation of the destructive methods and values of the modern world, an urge to both the defensive and the offensive of European people. The concept represents a silent cry, the feeling which is more and more common among those who struggle and take the battle in this unseen war.

 

Anna.

 

Hand-made booklet

CarpathainWrathcarticica

( English Below )
Cărticică cusută manual. Conţine 64 de pagini.
Aceasta este prima încercare de realizare a unui caieţel de schiţe sau de scris, de aceea, nu depăşeste mai mult de 8 cm. pătraţi.

Coperta este constituită dintr-o bucată de carton subţire, lipirea diferitelor crenguţe şi a altor elemente extrase din copaci a fost posibilă datorită unui adeziv.
Pentru detaliile finale au fost necesare doar culorile de apă.

Hand-stitched booklet. Contains 64 pages.
This is the first attempt of making an hand made sketch or writing book, therefore, does not exceed more than 8 centimeters. ( Both height and length )

The cover is made of a thin piece of cardboard, gluing various twigs and other elements extracted from the trees, was made possible through an adhesive.
For the final details were only required watercolors.