New logo design + other versions of it

ver8

After working on all these 8 versions of logos I have decided to keep the one above as the new profile pic of the page.

Here are all the other versions, in increasing order. (click on the picture if you want to see it larger)

Advertisements

,,Revival comes foward,, Mosaic

varianta1b7ydQG4aZhQRYmZVTKdB40MosaicRevivalcomesfoward

( English Below, the original description is written in Romanian )

Primul mosaic făurit.
,, Renaşterea înainteză” este compus din două elemente, simboluri solare, ambele contribuind la primordialitatea spiritualităţii popoarelor europene native. În prima jumătate se regăseşte rozeta sau floarea vieţii (partea de est a Europei), în ce-a de a doua jumătate se află Sonnenrad sau Soarele Negru (simbol preluat din Vest).

Reprezentarea de faţă constituie o simbioză, introduce ideologia paneuropeană şi manifestă chemarea, tot odată renaşterea tradiţionalismului autohton din ruinele lăsate de către epoca contemporană. Este un îndemn către lichidarea metodelor şi valorilor distructive a lumii moderne, un îndemn atât către defensivă cât şi pentru ofensivă.
Conceptul reprezintă o strigare silenţioasă, sentiment tot mai des întâlnit printre cei ce duc bătălia în acest război ,,nevăzut”.

English

First mosaic ever made.

”Revival comes foward” is composed of two elements, both solar symbols, contributing to the primacy of the spirituality of native Europeans. In the first half of this visual concept is the Rosette or the Flower of Life ( the East Europe ), in the second half there is Sonnenrad or the Black Sun ( symbol taken from the West ).

The present representation is a symbiosis, introduces the pan-European ideology and manifests the call, the rebirth of the local traditionalism from the ruins left by the contemporary Era. It is an urge to the liquidation of the destructive methods and values of the modern world, an urge to both the defensive and the offensive of European people. The concept represents a silent cry, the feeling which is more and more common among those who struggle and take the battle in this unseen war.

 

Anna.

 

Revival comes forward

var2

Flower of Life with Black Sun, combined, results an pure pan-european concept.
The correlation between West and East, their primordial forms is one of the roots from the this cultural tree: european civilization and its foundation.